verbinding maken: de opbrengst

 

Verbinding maken: waarom zou je het doen?

Ieder van ons heeft unieke kennis over wat nodig is om tot beter presteren te komen. Als organisatie wil je deze kennis graag aanboren. En als individu wil je een waardevolle bijdrage leveren door je kennis te delen. ‘Verbinding maken’ maakt dit mogelijk.

Wat is verbinding maken?

Verbinding ontstaat als je in het gesprek met elkaar echt naar elkaar luistert, je openstelt voor een werkelijkheid die veelzijdiger blijkt dan je in eerste instantie dacht, en je met elkaar nieuwe inzichten laat rijpen over wat je te doen staat.


Verbinding maken: de opbrengst

Investeren in ‘verbinding maken’ leidt tot belangrijke resultaten. Voor individu en organisatie. Als organisatie profiteer je van weldoordachte besluitvorming en goede onderlinge samenwerking en afstemming.  Als individu doorbreek je je isolement en voel je je weer onderdeel van een geheel. Onderstaande voorbeelden illustreren dit.

Gezamenlijk een oplossing vinden voor een complex probleem

Eerder deze week was ik in gesprek bij een klant. Met z’n vieren zitten we om tafel op zoek naar ‘hoe nu verder’ nu steeds duidelijker wordt dat het planningsteam niet goed op stoom is gekomen als resultaatverantwoordelijk team. Het is duidelijk dat meer directe sturing en ondersteuning nodig is. Maar wat is de beste aanpak? Een leidinggevende erop zetten? Maar staat dat niet haaks op de weg die we zijn ingeslagen? Een lastig vraagstuk.
We nemen de tijd om goed naar elkaar te luisteren en zo ontstaat een steeds completer beeld: hoe de situatie op dit moment is, wat er al geprobeerd is en hoe dat heeft uitgepakt, waar er ontwikkeling zichtbaar is en waar men in dezelfde patronen vast blijft zitten. Al pratende beginnen we vervolgens hardop na te denken over wat de beste oplossingsrichting zou kunnen zijn.  We zijn het niet zomaar eens, maar gaandeweg ontstaat er toch voldoende consensus. Zo komen we tot een weldoordacht plan van aanpak voor een situatie die gevoelig ligt.

Uit je isolement komen - er weer samen voor gaan

Ik ben uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst bij de afdeling Financiën. De directeur, een leidinggevende en drie professionals zijn aanwezig. Na een ingrijpende reorganisatie twee jaar geleden komt de nieuwe afdeling niet goed uit de startblokken. Dit komt mede doordat de samenwerking tussen de nieuwe directeur en de professionals stroef verloopt. Ik vraag eenieder of ze willen vertellen waar zij mee worstelen en wat volgens hen nodig is om tot betere samenwerking te komen.
Er volgt een deelronde, waardoor een andere werkelijkheid zichtbaar wordt.  Een werkelijkheid waarin de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen. Zo blijkt dat iedereen zich eenzaam voelt in de huidige situatie. De professional heeft vooral het gevoel op z’n eigen eiland creatief te kunnen zijn en loopt zich daarbuiten al snel op allerlei onmogelijkheden stuk. De directeur die van nature erg van ‘samen’ is, weet nauwelijks een ingang te vinden om echt samen aan de slag te zijn. Ook wordt duidelijk dat ieders verlangen over hetzelfde gaat: samen van de nieuwe afdeling een mooie, goed-presterende afdeling maken waar ruimte voor ondernemerschap, experimenteren en leren centraal staat.

De open uitwisseling doet eenieder zichtbaar goed: het herstelt onderling vertrouwen, inspireert, doorbreekt het gevoel van machteloosheid. Ook komt er veel energie vrij: de zin om er samen voor te gaan is terug. Afspraken worden gemaakt om te zorgen dat het gewenste samenwerken daadwerkelijk van de grond komt.  


Wil je meer weten? Of zelf aan de slag?

Blijf onze blogserie volgen

Lees meer

Contact


Blogserie VERBINDING MAKEN

Deze blogserie bestaat uit drie blogs over Verbinding maken. Het is de eerste in een serie waarin de bekwaamheden van teamondernemerschap centraal staan.

Teamondernemerschap: de drie bekwaamheden

> verbinding maken
> samen sturen op presteren en leren
> slim bewegen in het krachtenveld

Teamondernemerschap: het organisatiemodel

Teamondernemerschap is een organisatiemodel waarin hiërarchische sturing wordt aangevuld met bottom-up sturing en collegiale sturing.
Het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams staat hierin centraal. Zo creëer je een ondernemend werkklimaat, waarin de dienstverlening nauw blijft aansluiten op de wensen van de klant.
En je met elkaar – elke keer opnieuw – creatief antwoorden weet te vinden op de uitdagingen die je pad kruisen.

De workshops

1. Het resultaatverantwoordelijke team

We onderzoeken hoe de structuur van ‘het resultaatverantwoordelijke team’ helpt om het maximale uit de teamsamenwerking te halen. En hoe het resultaatverantwoordelijke team leidt tot een rijk samenspel in de organisatie, waarin hiërarchische sturing aangevuld wordt met bottom-up en collegiale sturing. Daarnaast verkennen we wat het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams vraagt aan nieuwe competenties – niet alleen van de teamleden maar ook van de teamleidinggevende.

2. Leidinggevende aan teams-in-ontwikkeling

Als leidinggevende kun je voor lastige vraagstukken komen te staan. Zeker wanneer je teams begeleidt in hun ontwikkeling richting resultaatverantwoordelijkheid. Hoe help je een team stappen zetten dat als los zand aan elkaar hangt? En hoe beweeg je je in een organisatie-omgeving die nog ‘top-down’ opereert? In deze workshop staan we stil bij dit type vraagstukken. Ook bespreken we de interventies die je als leidinggevende ter beschikking staan – afgestemd op de specifieke ontwikkelingsfase van het team. We maken hierin onderscheid tussen het vijandig team, los zand team, en reeds samenwerkend team.

3. Teams en organisatievernieuwing

Als organisatie weet je wat je wilt: meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de teams, meer organisatiekracht om creatief in te spelen op een steeds veranderende werkelijkheid. De vraag is: hoe krijg je dat als directeur voor elkaar? In deze workshop bespreken we hoe een succesvolle overstap naar teamondernemerschap verloopt. Naast de introductie van resultaatverantwoordelijke teams, speelt het invulling geven aan nieuwe overlegvormen een belangrijke rol. Ook bespreken we de vier veranderfases die kenmerkend zijn voor zo’n overstap.

TEAMONDERNEMERSCHAP LEVERT RESULTAAT OP:
  • grote klanttevredenheid
  • betrokken en bevlogen medewerkers
  • hoogwaardige werkresultaten
  • vitale professionele leeromgeving
  • gezonde organisatieontwikkeling


Over de auteur:

Ineke Khalil is oprichter van Teamondernemerschap – een bureau voor organisatieontwikkeling. Zij is ruim twintig jaar werkzaam als organisatieadviseur. In haar opdrachten werkt ze nauw samen met directies, leidinggevenden en teams die de overstap naar teamondernemerschap willen maken. Teamondernemerschap werkt voor grote en kleine organisaties o.a. in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.