Blogserie Verbinding maken

 

Verbinding maken: waarom zou je het doen?

Ieder van ons heeft unieke kennis over wat nodig is om tot beter presteren te komen. Als organisatie wil je deze kennis graag aanboren. En als individu wil je een waardevolle bijdrage leveren door je kennis te delen. ‘Verbinding maken’ maakt dit mogelijk.

Wat is verbinding maken?

Verbinding ontstaat als je in het gesprek met elkaar echt naar elkaar luistert, je openstelt voor een werkelijkheid die veelzijdiger blijkt dan je in eerste instantie dacht, en je met elkaar nieuwe inzichten laat rijpen over wat je te doen staat.


Verbinding maken: de opbrengst

Investeren in ‘verbinding maken’ leidt tot belangrijke resultaten. Voor individu en organisatie. Als organisatie profiteer je van weldoordachte besluitvorming en goede onderlinge samenwerking en afstemming.  Als individu doorbreek je je isolement en voel je je weer onderdeel van een geheel. Onderstaande voorbeelden illustreren dit.

Gezamenlijk een oplossing vinden voor een complex probleem

Eerder deze week was ik in gesprek bij een klant. Met z’n vieren zitten we om tafel op zoek naar ‘hoe nu verder’ nu steeds duidelijker wordt dat het planningsteam niet goed op stoom kwam als resultaatverantwoordelijk team. Het is duidelijk dat meer directe sturing en ondersteuning nodig is. Maar wat is de beste aanpak? Een leidinggevende erop zetten? Maar staat dat niet haaks op de weg die we zijn ingeslagen? Een lastig vraagstuk.
We nemen de tijd om goed naar elkaar te luisteren en zo ontstaat een steeds completer beeld: hoe de situatie op dit moment is, wat er al geprobeerd is en hoe dat heeft uitgepakt, waar er ontwikkeling zichtbaar is en waar men in dezelfde patronen vast blijft zitten. Al pratende beginnen we vervolgens hardop na te denken over wat de beste oplossingsrichting zou kunnen zijn.  We zijn het niet zomaar eens, maar gaandeweg ontstaat er toch voldoende consensus. Zo komen we tot een weldoordacht plan van aanpak te komen voor een situatie die gevoelig ligt.

Uit je isolement komen - er weer samen voor gaan

Ik ben uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst bij de afdeling Financiën. De directeur, een leidinggevende en drie professionals zijn aanwezig. Na een ingrijpende reorganisatie twee jaar geleden komt de nieuwe afdeling niet goed uit de startblokken. Dit komt mede doordat de samenwerking tussen de nieuwe directeur en de professionals stroef verloopt. Ik vraag eenieder of ze willen vertellen waar zij mee worstelen en wat volgens hen nodig is om tot betere samenwerking te komen.
Er volgt een deelronde, waardoor een andere werkelijkheid zichtbaar wordt.  Een werkelijkheid waarin de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen. Zo blijkt dat iedereen zich eenzaam voelt in de huidige situatie. De professional heeft vooral het gevoel op z’n eigen eiland creatief te kunnen zijn en loopt zich daarbuiten al snel op allerlei onmogelijkheden stuk. De directeur die van nature erg van ‘samen’ is, weet nauwelijks een ingang te vinden om echt samen aan de slag te zijn. Ook wordt duidelijk dat ieders verlangen over hetzelfde gaat: samen van de nieuwe afdeling een mooie, goed-presterende afdeling maken waar ruimte voor ondernemerschap, experimenteren en leren centraal staat.

De open uitwisseling doet eenieder zichtbaar goed: het herstelt onderling vertrouwen, inspireert, doorbreekt het gevoel van machteloosheid. Ook komt er veel energie vrij: de zin om er samen voor te gaan is terug. De collega’s spreken de wens uit om elkaar te komende tijd te blijven ontmoeten, om zo met elkaar te zorgen dat de gewenste manier van samenwerken daadwerkelijk van de grond komt.


Wil je meer weten? Of zelf aan de slag?

Blijf onze blogserie volgen

Juni 2019 - Verbinding maken: hoe doe je dat? deel 1
Juli 2019 - Verbinding maken: hoe doe je dat? deel 2

Lees meer

Contact


Blogserie competentieontwikkeling

Teamondernemerschap vraagt om volwassen samenwerking

Teamondernemerschap vraagt dat we ons doorontwikkelen tot volwassen gesprekspartners.
Tot gesprekspartners die bereid zijn zich te committeren. En bereid zijn te investeren in hun emotionele volwassenwording.

Teamondernemerschap vraagt dat we momenten van rust en reflectie inbouwen, zodat we als ‘beste versie van onszelf’ onze bijdrage kunnen leveren. Een bijdrage
gericht op het goed functioneren van onszelf, van ons team en de organisatie als geheel.

Teamondernemerschap onderscheidt drie bekwaamheidsgebieden

  1. Verbinding maken
  2. Samen sturen op presteren en leren
  3. Slim bewegen in het krachtenveld

In deze blogserie nemen we de komende maanden elke bekwaamheid op verschillende wijzen onder de loep.

De workshops

1. Het resultaatverantwoordelijke team

We onderzoeken hoe de structuur van ‘het resultaatverantwoordelijke team’ helpt om het maximale uit de teamsamenwerking te halen. En hoe het resultaatverantwoordelijke team leidt tot een rijk samenspel in de organisatie, waarin hiërarchische sturing aangevuld wordt met bottom-up en collegiale sturing. Daarnaast verkennen we wat het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams vraagt aan nieuwe competenties – niet alleen van de teamleden maar ook van de teamleidinggevende.

2. Leidinggevende aan teams-in-ontwikkeling

Als leidinggevende kun je voor lastige vraagstukken komen te staan. Zeker wanneer je teams begeleidt in hun ontwikkeling richting resultaatverantwoordelijkheid. Hoe help je een team stappen zetten dat als los zand aan elkaar hangt? En hoe beweeg je je in een organisatie-omgeving die nog ‘top-down’ opereert? In deze workshop staan we stil bij dit type vraagstukken. Ook bespreken we de interventies die je als leidinggevende ter beschikking staan – afgestemd op de specifieke ontwikkelingsfase van het team. We maken hierin onderscheid tussen het vijandig team, los zand team, en reeds samenwerkend team.

3. Teams en organisatievernieuwing

Als organisatie weet je wat je wilt: meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de teams, meer organisatiekracht om creatief in te spelen op een steeds veranderende werkelijkheid. De vraag is: hoe krijg je dat als directeur voor elkaar? In deze workshop bespreken we hoe een succesvolle overstap naar teamondernemerschap verloopt. Naast de introductie van resultaatverantwoordelijke teams, speelt het invulling geven aan nieuwe overlegvormen een belangrijke rol. Ook bespreken we de vier veranderfases die kenmerkend zijn voor zo’n overstap.

TEAMONDERNEMERSCHAP LEVERT RESULTAAT OP:
  • grote klanttevredenheid
  • betrokken en bevlogen medewerkers
  • hoogwaardige werkresultaten
  • vitale professionele leeromgeving
  • gezonde organisatieontwikkeling