Voor wie

Voor teams die het maximale uit hun samenwerking willen halen door verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen functioneren.


Werkwijze

De inrichting van het traject vindt plaats in overleg met team en teamleidinggevende. Beide partijen definiëren hun leerdoelstellingen. Immers, teamondernemerschap betekent een nieuwe rolverdeling, en vraagt van zowel het team als de leidinggevende een nieuwe manier van samenwerken. Een teamontwikkeltraject bestaat uit een combinatie van teamcoaching, coachgesprekken leidinggevende, en tussentijdse opdrachten.  Onze betrokkenheid als (team)coach betreft veelal een jaar.


Voorbeeld Overheid

“Aanleiding voor het traject was mijn rapport over de dienstverlening naar de klant. Die was benedenmaats”, vertelt Simon, staffunctionaris kwaliteit. “Het was duidelijk dat er binnen de afdeling veel moest gebeuren op het gebied van kwaliteit, werkdruk, samenwerken en organisatie”, vult afdelingshoofd José aan. De samenwerking binnen de afdeling verliep verre van optimaal. Regelmatig was er sprake van spanning tussen collega’s onderling en tussen het MT en de medewerkers.”

Lees meer