Voor wie

Voor teams die het maximale uit hun samenwerking willen halen door verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen functioneren.


Werkwijze

  • de visie en ambitie van het team én de organisatie 
  • aandachtspunten: heldere rolverdeling en helder resultaatkader, competent worden in 'verbinding maken' en 'samen sturen op presteren & leren', goed stakeholdermanagement
  • het ontwerp en de uitvoering van een teamtraject krijgt vorm in nauwe afstemming met het team en teamleidinggevende

Meer info:

Voorbeeld Directieteam

Een directieteam wil de neerwaartse spiraal in hun samenwerking doorbreken. Door een reeks pijnlijke en teleurstellende momenten is het onderling vertrouwen ver te zoeken. 
Het teamtraject kent twee stappen. Tijdens stap 1 is er in individuele gesprekken ruimte voor directieleden om hun verhaal te doen en te oefenen met het op heldere, licht-verteerbare wijze woorden geven aan wat hen dwars zit. De tweede stap bestaat uit een teambijeenkomst waarin men goed naar elkaar luistert en tot nieuwe inzichten komt over wat er echt speelt en wat maakt dat ze als team verre van optimaal presteren. Op basis hiervan maken de teamleden nieuwe afspraken met elkaar.  Met behulp van aangereikte tools en interne coaching vinden ze zo blijvend hun weg omhoog. 


Voorbeeld Multidisciplinair Team

De introductie van multidisciplinaire teams helpt een klantafdeling om de klanttevredenheid én de medewerkerstevredenheid substantieel te verbeteren. In drie teamcoachbijeenkomsten leren teams een resultaatkader vertalen in een realistisch plan van aanpak, het goede gesprek voeren, feedback vragen & geven en goed gebruik maken van sturingsinformatie (instroom doorstroom en uitstroom klanten).  Resultaat: de dienstverlening is sneller en persoonlijker, teams hebben grip op hun caseload en bij problemen wordt snel geschakeld. De teams groeien in hun rol als volwassen gesprekspartner - richting andere teams en richting hun leidinggevende.