Organisatiemodel

Teamondernemerschap is een organisatiemodel waarin je hiërarchische sturing verrijkt met bottom-up en collegiale sturing. Het werken in resultaatverantwoordelijke teams maakt dit mogelijk. Zo ontstaat een organisatie van ‘samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rol’.


Image

Dit nieuwe samenspel tussen leidinggevenden, teams, staf en specialisten leidt tot een herinrichting van de samenwerking op drie belangrijke punten:

  • teams worden verantwoordelijk voor hun eigen presteren en leren;
  • er komen nieuwe overlegvormen waardoor de kennis en kunde uit verschillende delen van de organisatie bij elkaar komen;
  • teams worden actief betrokken bij het evalueren en doorontwikkelen van ieders persoonlijk functioneren.

Naast een herinrichting van de samenwerking vraagt teamondernemerschap om nieuwe vaardigheden. De belangrijkste bekwaamheden zijn:

  • verbinding maken;
  • samen sturen op presteren en leren;
  • slim bewegen in het krachtenveld.


Zo creëer je met teamondernemerschap een ondernemend werkklimaat, waardoor de dienstverlening nauw kan blijven aansluiten op de wensen van de klant, en men creatief kan inspelen op de veranderingen die zich (blijven) voordoen.

Maak een afspraak voor nadere kennismaking