HET model

Teamondernemerschap is een organisatiemodel waarin hiërarchische sturing wordt aangevuld met bottom-up sturing en collegiale sturing. 


Image

Teamondernemerschap betekent een herinrichting van de samenwerking op drie cruciale punten:  

  • teams worden verantwoordelijk voor hun eigen presteren en leren;
  • er komen nieuwe overlegvormen waardoor de kennis en kunde uit verschillende delen van de organisatie bij elkaar komen;
  • teams worden actief betrokken bij het evalueren en doorontwikkelen van ieders persoonlijk functioneren.

Zo ontwikkelt de organisatie zich tot een ondernemend, zelflerend samenwerkingsverband waarin men met elkaar - elke keer opnieuw - effectief tot resultaat komt en creatief antwoord weet te vinden op uitdagingen die zich voordoen. 
Maak een afspraak voor nadere kennismaking