Voor wie

Voor bestuurders en directeuren die hun organisatie willen inrichten op basis van resultaatverantwoordelijke teams, volwassen partnerschap en ‘samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rol’.


Werkwijze

Een organisatieverandertraject begint met een kennismakingsgesprek. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak uitgewerkt. Hierin komt onder andere aan bod:

  • teamstructuur
  • rolverdeling leidinggevende - team
  • competentie-ontwikkeling
  • overlegstructuur


Nadat we de basisaanpak zijn overeengekomen, gaan we aan de slag.  Gedurende het verandertraject zijn er regelmatig overlegmomenten om met elkaar koers te blijven bepalen en bij te sturen waar nodig. Onze betrokkenheid als adviseur/coach betreft doorgaans twee tot drie jaar.


Meer info:

Voorbeeld Hogeschool

De opleiding kent sinds een half jaar een nieuwe directie. Een directie met een heldere visie en ambitie. Zij ziet dat als de opleiding niet ingrijpend vernieuwt, zij haar bestaansrecht over een aantal jaren kwijt is. Om de vernieuwing te realiseren, wil de directie de overstap maken naar het werken in resultaatverantwoordelijke teams. Voor veel docenten is deze stap minder evident. De directie neemt het bureau Teamondernemerschap in de arm om de gewenste stappen te zetten.

Lees meer


Voorbeeld Zorgorganisatie

De zorginstelling heeft net een ingrijpende reorganisatie achter de rug: de directie is van vijf naar twee mensen teruggebracht. De professionals (verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, artsen) moeten in minder uren nog steeds zorgdragen voor een hoge kwaliteit zorgverlening. De bestuurder wil borgen dat de organisatie – een relatief kleine speler in de markt – haar marktpositie voor de toekomst behoudt. Hij wil daarom dat de multidisciplinaire teams meer eigen verantwoordelijkheid (en ondernemersruimte) krijgen om op locatie meer maatwerk aan te kunnen bieden.

Lees meer