Voor wie

Voor bestuurders en directeuren die hun organisatie willen inrichten op basis van resultaatverantwoordelijke teams, volwassen partnerschap en ‘samen sturen – ieder vanuit z’n eigen rol’.


Werkwijze

  • De visie en ambities van de klant als vertrekpunt
  • Aansluiten op de startsituatie in de organisatie
  • Aandachtspunten: teamstructuur, resultaatkaders en rolverdeling, organisatie-brede overlegstructuur, structureel reflecteren, leren & verbeteren, competentie-ontwikkeling
  • Het ontwerp en de implementatie van het verandertraject krijgt vorm in nauwe samenwerking en afstemming met de klant

 

Meer info:

Voorbeeld Hogeschool

De opleiding kent sinds een half jaar een nieuwe directie. Een directie met een heldere visie en ambitie. Zij ziet dat als de opleiding niet ingrijpend vernieuwt, zij haar bestaansrecht over een aantal jaren kwijt is. Om de onderwijsvernieuwing te realiseren, wil de directie de overstap maken naar het werken in resultaatverantwoordelijke teams.
Resultaat na drie jaar: goed-functionerende docententeams, een onderwijsvernieuwing waar studenten én werkveld echt enthousiast over zijn, toename instroom studenten (voor het eerst na twee jaar), positieve werkbeleving medewerkers (8.5). 


Voorbeeld Zorgorganisatie

De bestuurder van een revalidatiecentrum wil de heersende familiecultuur omturnen naar een professionele, ondernemende cultuur. De groei van  medewerkers, toenemende concurrentie en nieuwe ontwikkeling in de zorg maken dit noodzakelijk.
Resultaat na drie jaar: een goed-functionerend 2-koppig bestuur, multidisciplinaire zorgteams gericht op maatwerk, vakgroepen verantwoordelijk voor vakmanschap, een flexibele projectstructuur gericht op structurele procesverbetering en aandacht voor zorginnovatie. Zo ontstaat organisatie-brede sturing op kwaliteit, financiën en efficiëntie, nauwe samenwerking met zorgpartners en een aantrekkelijke werkomgeving voor ondernemende professionals.