Voor wie

Voor leidinggevenden van teams (en afdelingen), die eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid willen versterken. 


Werkwijze

  • de visie en ambitie van de leidinggevende als vertrekpunt
  • aandachtspunten: type startsituatie (vijandig, los zand, reeds samenwerkend) en bijbehorende interventies, het doorbreken van het ouder-kind patroon, competent worden in 'verbinding maken', 'samen sturen op presteren & leren' en 'slim bewegen in het krachtenveld'
  • invulling en uitvoering van het coachtraject krijgt vorm in nauw overleg met leidinggevende en feedback van direct betrokkenen

Meer info:

Voorbeeld Leidinggevende Team

Hoe maak je van een apathische en lamgeslagen groep mensen een effectief en wendbaar team? Dit is de vraag die een nieuwe leidinggevende bezighoudt. Hij heeft daar zelf ideeën over, maar zoekt tegelijkertijd een  sparringpartner. 
Elementen coachtraject: sparren/klankborden, herkennen oude gewoontepatronen & experimenteren met nieuw gedrag, strategie ontwikkelen om tot doorbraken te komen, eigen stijl van leiderschap ontdekken.
Resultaat: krachtig leiderschap, toegenomen zelfvertrouwen, een impactvol, innovatief team dat van grote waarde is voor organisatie


Voorbeeld Leidinggevende Afdeling

Een leidinggevende wil stappen maken met haar afdeling: de kwaliteit van dienstverlening is zorgwekkend laag, de werkdruk is te hoog en het wekelijks afdelingsoverleg is vaak een  Poolse landdag. 
Belangrijke coachthema's: het inrichten van een teamstructuur, nieuwe vormgeving afdelingsoverleg, goed weten wat je wilt als leidinggevende en daar helder over communiceren. Ook de rol van 'poortwachter' komt aan bod: nee durven zeggen als de organisatie iets verwacht van de afdeling wat niet haalbaar is.
Resultaat: krachtig leiderschap, van wij-zij cultuur naar hechte samenwerking, rust op de afdeling, toegenomen werkplezier, sterk verbeterde dienstverlening.