Verbinding Maken: CONTACTHERSTEL MET JEZELF

 

Verbinding maken: waarom zou je het doen?

Contactherstel met jezelf is het halve werk

Om op een frisse en vrije manier aanwezig te blijven in het gesprek met collega's, is het belangrijk om regelmatig te investeren in contactherstel met jezelf.  


De hektiek van alledag vraagt om verteerd te worden
In de hektiek van alledag word je op allerlei manieren geraakt. Door de werkdruk die je ervaart, de enthousiaste reactie van een klant, een verwarrende opmerking van een collega, de situatie thuis.  Alhoewel onze neiging is om dit alles te parkeren en gewoon te werken, is het toch nodig regelmatig pas op de plaats te maken. Zo kunnen we onszelf hervinden. En borgen dat we (elke keer opnieuw) op authentieke en waardevolle wijze blijven bijdragen: in een teambijeenkomst, als projecteigenaar, als gesprekspartner voor de klant.  

Je losmaken uit een woelige, emotionele werkcontext – tijd maken voor reflectie
Bij een van mijn klanten speelt veel. Sinds een ingrijpende reorganisatie twee jaar geleden, heeft men nog steeds niet goed z’n draai met elkaar gevonden. Er is veel onvrede over elkaars functioneren, en de pijn en teleurstelling die men in de samenwerking heeft opgelopen, is groot. Ik krijg ‘het leed’ als extern adviseur op verschillende manieren mee. Door emoties die opeens hoog oplopen in een overleg, in terugkerend uitgesproken wantrouwen tussen management en ‘de werkvloer’, in een diep-verankerde oordeelsvorming over elkaar. De pijn en de machteloosheid die daaruit spreekt raakt me diep … en brengt me ook in de war: is deze of gene echt niet te vertrouwen of zo ondeskundig als de ander mij wil doen geloven?  Ik realiseer me dat als ik niet oppas, ik teveel ingezogen raak in de emotionele, turbulente klantomgeving. Ik besluit om een ochtend ‘vrijaf’ te nemen. Dit helpt om mezelf te hervinden. Zo maak ik gevoelsmatig contact met wat elk van de betrokkenen mij in essentie heeft willen vertellen, en sorteer daar doorheen om mijn eigen antwoorden te vinden op de vraag ‘wat speelt hier nu precies?’. De rust helpt me om weer te weten hoe ik invulling wil geven aan mijn rol als extern adviseur. Ik wil eenieder vanuit vertrouwen tegemoet blijven treden – omdat ik vind dat dat klopt en ik op die wijze de meeste waarde kan toevoegen aan het herstel- en ontwikkelproces van de organisatie.

Toestaan om te voelen hoe de situatie je echt raakt - en nieuwe inzichten laten rijpen
Aan een bestuurder vertel ik tijdens een coachgesprek hoe ik in de wandelgangen nogal wat kritiek heb gehoord over zijn invulling van het laatste organisatie-brede overleg. Een diepe verontwaardiging maakt zich van hem meester. Hoe is het mogelijk? In de afgelopen maanden heeft hij zo geïnvesteerd in het voeren van individuele gesprekken met medewerkers, juist om het onderlinge vertrouwen te vergroten en mensen het gevoel te geven dat zijn deur echt open staat, ook voor kritische reflecties op zijn functioneren. Hoe kan het dan dat hij nu weer via-via moet horen over onvrede m.b.t. zijn gekozen insteek? Houdt dit dan nooit op? Het voelt zo unfair. Zo blijft het dweilen met de kraan open … 
Ik nodig de bestuurder na een poosje uit om – voorbij zijn (ook begrijpelijke) gevoelens van verontwaardiging en boosheid – verder af te pellen wat er nu precies gebeurd is. Hij staat niet te springen, dat is wel duidelijk. Toch gaat hij op mijn uitnodiging in. Vanuit de rust en stilte die dan ontstaat, begint hij te vertellen. Over dat hij zich realiseert dat hij te snel wil met de organisatie, dat hij dat nu kan zien. En dat hij – net als zijn medewerkers – zich ook aan het eind van zijn latijn voelt na een jaar van heel hard werken en veel tegenslag. De eerdere boosheid verdwijnt op de achtergrond, en wat vooral voelbaar wordt, is zijn eigen diepe vermoeidheid en het verlangen naar dat het allemaal ‘minder alleen’ en ‘meer samen’ mag worden. Dit te voelen helpt hem om een nieuwe insteek te kiezen. Hij besluit om een aantal medewerkers actief te betrekken bij de voorbereiding van het volgende overleg. Zo wordt het meer 'samen' en de kans een stuk groter dat de bijeenkomst voor alle betrokkenen waardevol is.  


Wil je meer weten? Of zelf aan de slag?

Blijf onze blogserie volgen

Verbinding maken: de opbrengst
Verbinding maken: contactherstel met jezelf
Winter 2019/voorjaar 2020: blogs over 'Sturen op presteren en leren' en 'Slim bewegen in het krachtenveld'

Lees meer

Contact


Blogserie VERBINDING MAKEN

Deze blogserie bestaat uit drie blogs over Verbinding maken. Het is de eerste in een serie waarin de bekwaamheden van teamondernemerschap centraal staan.

Teamondernemerschap: de drie bekwaamheden

> verbinding maken
> samen sturen op presteren en leren
> slim bewegen in het krachtenveld

Teamondernemerschap: het organisatiemodel

Teamondernemerschap is een organisatiemodel waarin hiërarchische sturing wordt aangevuld met bottom-up sturing en collegiale sturing.
Het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams staat hierin centraal. Zo creëer je een ondernemend werkklimaat, waarin de dienstverlening nauw blijft aansluiten op de wensen van de klant.
En je met elkaar – elke keer opnieuw – creatief antwoorden weet te vinden op de uitdagingen die je pad kruisen.

De workshops

1. Het resultaatverantwoordelijke team

We onderzoeken hoe de structuur van ‘het resultaatverantwoordelijke team’ helpt om het maximale uit de teamsamenwerking te halen. En hoe het resultaatverantwoordelijke team leidt tot een rijk samenspel in de organisatie, waarin hiërarchische sturing aangevuld wordt met bottom-up en collegiale sturing. Daarnaast verkennen we wat het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams vraagt aan nieuwe competenties – niet alleen van de teamleden maar ook van de teamleidinggevende.

2. Leidinggevende aan teams-in-ontwikkeling

Als leidinggevende kun je voor lastige vraagstukken komen te staan. Zeker wanneer je teams begeleidt in hun ontwikkeling richting resultaatverantwoordelijkheid. Hoe help je een team stappen zetten dat als los zand aan elkaar hangt? En hoe beweeg je je in een organisatie-omgeving die nog ‘top-down’ opereert? In deze workshop staan we stil bij dit type vraagstukken. Ook bespreken we de interventies die je als leidinggevende ter beschikking staan – afgestemd op de specifieke ontwikkelingsfase van het team. We maken hierin onderscheid tussen het vijandig team, los zand team, en reeds samenwerkend team.

3. Teams en organisatievernieuwing

Als organisatie weet je wat je wilt: meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de teams, meer organisatiekracht om creatief in te spelen op een steeds veranderende werkelijkheid. De vraag is: hoe krijg je dat als directeur voor elkaar? In deze workshop bespreken we hoe een succesvolle overstap naar teamondernemerschap verloopt. Naast de introductie van resultaatverantwoordelijke teams, speelt het invulling geven aan nieuwe overlegvormen een belangrijke rol. Ook bespreken we de vier veranderfases die kenmerkend zijn voor zo’n overstap.

TEAMONDERNEMERSCHAP LEVERT RESULTAAT OP:
  • grote klanttevredenheid
  • betrokken en bevlogen medewerkers
  • hoogwaardige werkresultaten
  • vitale professionele leeromgeving
  • gezonde organisatieontwikkeling


Over de auteur:

Ineke Khalil is oprichter van Teamondernemerschap – een bureau voor organisatieontwikkeling. Zij is ruim twintig jaar werkzaam als organisatieadviseur. In haar opdrachten werkt ze nauw samen met directies, leidinggevenden en teams die de overstap naar teamondernemerschap willen maken. Teamondernemerschap werkt voor grote en kleine organisaties o.a. in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.