Voor wie

Nadat een goede basis is gelegd voor teamondernemerschap, is het van belang dat  iemand binnen de organisatie de rol van de externe adviseur overneemt. Zo borg je dat - na de initiële investering - het teamondernemerschap zich op goede wijze blijft doorontwikkelen.


Werkwijze

Middels coachingsgesprekken groeit de medewerker in de rol van intern adviseur/begeleider. Deze rol bestaat vaak uit meerdere taken: voorzitter klankbordgroep, adviseur directie, opstellen en deels uitvoeren van het jaarplan doorontwikkeling teamondernemerschap.