De overstap naar teamondernemerschap betekent voor een organisatie vaak een ingrijpende verandering. Niet alleen ontstaat er een nieuwe rolverdeling, ook wordt er een appèl gedaan op nieuwe samenwerkingsvaardigheden.

De overstap naar teamondernemerschap kent vier fases:

Fase I: Starten
Fase II: Wennen en herkennen
Fase III: Stabiliseren en doorontwikkelen
Fase IV: Competent zijn en blijven

Afhankelijk van de grootte van de afdeling / organisatie en de startsituatie neemt het verandertraject 1-4 jaar in beslag.


Neem contact met ons op