Partners

Geke Kiers

Geke Kiers
Oprichter L’Esprit Organisatieadvies
Executive coaching, organisatieadvies, mediation

Als organisatieadviseur richt ik me op de ontwikkeling van persoonlijk en authentiek leiderschap in organisaties. Veel tijd besteed ik aan executive coaching van bestuurders, managers en ondernemers. Ineke en ik vinden elkaar in hoe we invulling geven aan onze rol van organisatieadviseur. We leggen de lat hoog: voor onszelf en voor de klant. Tegelijkertijd zijn we er voor de klant: als sparringpartner, vakbekwaam adviseur en coach. Dat is inspirerend en maakt dat we elkaar opzoeken als klankbord en elkaar regelmatig betrekken bij klantopdrachten.


Kernkonsult

Kern Konsult
Bureau voor organisatieontwikkeling

In de periode 2004-2018 heeft Ineke actief deel uitgemaakt van ons gezelschap van organisatie-adviseurs. Vanuit onze gedeelde waarden en werkwijze blijven we elkaar opzoeken in het werk en in het doorontwikkelen van ons vakgebied.


Sandra liefhebber

Sandra Liefhebber
Strategisch Human Resource Manager, HIVOS

Vanaf 1997 ben ik werkzaam als eindverantwoordelijke voor Personeel en Organisatie in ondernemende commerciële organisaties en stichtingen. In deze rol zie ik keer op keer dat teams van professionals gebaat zijn bij ruimte en vrijheid om succesvol te kunnen zijn. En dat tegelijkertijd duidelijke structuren en werkafspraken nodig zijn. Teamondernemerschap maakt beide mogelijk. Vanuit mijn interesse in het ontwikkelen van ‘een duurzaam organisatiemodel voor de toekomst’, werk ik samen met Ineke in het organiseren van uitwisseling en samenwerking met derden rondom dit thema.


Silvia van der Werve

Silvia van der Werve
Hogeschooldocent/Trekker Teamondernemerschap
Academie Financieel Management, Avans Hogeschool Den Bosch

Teamondernemerschap helpt ons als Academie om spelers met elkaar te verbinden. Het gaat over eigenaarschap, het komen tot onderling begrip, en het benutten van elkaars talenten. En het met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dat dwingt teamondernemerschap ook af. Vanuit mijn interesse in teamondernemerschap en de rol als intern adviseur, werk ik samen met Ineke in het doorontwikkelen van het gedachtegoed en publiceer hierover.

Zelfsturende teams in de onderwijspraktijk
Teamondernemerschap bij Avans Hogeschool