Teamsturing: welke wegen bewandelen organisaties zoal?


Image


Overpeinzingen na mijn bezoek aan het Congres Zelforganisatie

Afgelopen maand was ik naar het Congres Zelforganisatie. Een mooi congres waar drie zorgorganisaties vertelden over de weg die ze bewandelen richting zelforganisatie of - zoals een van de sprekers het noemde - zelfsturing. 
Het bezoek aan het congres sterkte me in de gedachte dat de term die je gebruikt niet zoveel zegt over hoeveel verantwoordelijkheid je uiteindelijk bij de teams legt. Het zijn andere factoren die daarin bepalend zijn, zoals de persoonlijkheid en visie van de directeur en de startsituatie en het leervermogen van de teams.

Drie zorgorganisaties vertellen hun verhaal

Luisterend naar de verhalen treft mij hoe elk van de organisaties probeert goed aansluiting te vinden bij de teams en teamleden, hun zin en mogelijkheden. Elk van de organisaties wil stappen zetten richting meer teamverantwoordelijkheid. Soms beperkt zich dit tot het organiseren van eigen werkzaamheden. Soms ook worden teams gevraagd om HR, financiële of marketing verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Bij Philadephia en Brabantzorg is gekozen voor een insteek waarbij zelforganisatie geleidelijk vorm krijgt. Teams geven zelf aan of ze klaar zijn voor de overstap. Pas dan krijgt het team aanvullende verantwoordelijkheden en wordt zij waar nodig ondersteund in de benodigde competentie-ontwikkeling.
Dit betekent dat binnen de organisatie verschillende samenwerkingsstructuren- en culturen een aantal jaren naast elkaar bestaan, totdat de overstap in de volle breedte gerealiseerd is.

Bij Cordaan Thuiszorg wordt een ander pad gelopen: na in eerste instantie organisatiebreed in te zetten op zelfsturing, wordt na een jaar duidelijk dat voor een grote groep medewerkers zelfsturing een brug te ver is. Zij willen hun leidinggevende graag dicht in de buurt houden. Een andere groep medewerkers vraagt juist iets heel anders: voor hen lonkt het ZZP-schap en is de uitdaging voor Cordaan om een aantrekkelijke ondernemende context te creëren waardoor deze groep medewerkers voor Cordaan behouden blijft.


Zelforganisatie? Zelfsturing? Teamondernemerschap? …?

Voor het bewandelen van een succesvolle route naar (meer) teamverantwoordelijkheid biedt terminologie je als organisatie weinig houvast. Mijns inziens is het vooral belangrijk dat je visie als directie helder is en je goed aansluit bij de specifieke kenmerken van je eigen organisatie. Nauw overleg met de mensen in je organisatie en een goede samenwerking met een extern expert borgen dat je op koers blijft. Ook als je onderweg voor verrassingen komt te staan.


Image

Over Teamondernemerschap


Teamondernemerschap is een bureau voor organisatieontwikkeling – opgericht in 2018 door Ineke Khalil, organisatie-adviseur en (team) coach met dertig jaar werkervaring. Teamondernemerschap staat voor hoogwaardige dienstverlening, partnerschap met de klant, en investeren in onderzoek.


 

De workshops

1. Het resultaatverantwoordelijke team

We onderzoeken hoe de structuur van ‘het resultaatverantwoordelijke team’ helpt om het maximale uit de teamsamenwerking te halen. En hoe het resultaatverantwoordelijke team leidt tot een rijk samenspel in de organisatie, waarin hiërarchische sturing aangevuld wordt met bottom-up en collegiale sturing. Daarnaast verkennen we wat het samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams vraagt aan nieuwe competenties – niet alleen van de teamleden maar ook van de teamleidinggevende.

2. Leidinggevende aan teams-in-ontwikkeling

Als leidinggevende kun je voor lastige vraagstukken komen te staan. Zeker wanneer je teams begeleidt in hun ontwikkeling richting resultaatverantwoordelijkheid. Hoe help je een team stappen zetten dat als los zand aan elkaar hangt? En hoe beweeg je je in een organisatie-omgeving die nog ‘top-down’ opereert? In deze workshop staan we stil bij dit type vraagstukken. Ook bespreken we de interventies die je als leidinggevende ter beschikking staan – afgestemd op de specifieke ontwikkelingsfase van het team. We maken hierin onderscheid tussen het vijandig team, los zand team, en reeds samenwerkend team.

3. Teams en organisatievernieuwing

Als organisatie weet je wat je wilt: meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de teams, meer organisatiekracht om creatief in te spelen op een steeds veranderende werkelijkheid. De vraag is: hoe krijg je dat als directeur voor elkaar? In deze workshop bespreken we hoe een succesvolle overstap naar teamondernemerschap verloopt. Naast de introductie van resultaatverantwoordelijke teams, speelt het invulling geven aan nieuwe overlegvormen een belangrijke rol. Ook bespreken we de vier veranderfases die kenmerkend zijn voor zo’n overstap.

TEAMONDERNEMERSCHAP LEVERT RESULTAAT OP:
  • grote klanttevredenheid
  • betrokken en bevlogen medewerkers
  • hoogwaardige werkresultaten
  • vitale professionele leeromgeving
  • gezonde organisatieontwikkeling

Meer weten over Teamondernemerschap?

Wil je meer weten over Teamondernemerschap?
Kijk eens rustig rond op onze website of schrijf je in voor de gratis tips van Teamondernemerschap.

Direct aan de slag?

Wil je aan de slag met Teamondernemerschap in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.